1. Świat Toyoty
 2. Środowisko
 3. Zielony Miesiąc Toyoty
 4. 2020

Zielony Miesiąc Toyoty 2020

31/07/2020

W tym roku po raz siedemnasty rozpoczynamy kampanię na rzecz ochrony środowiska Zielony Miesiąc Toyoty. Po raz pierwszy odbywa się to w tak specyficznych i trudnych warunkach, zdominowanych przez zagrożenie związane z epidemią COVID-19.

4 lata temu w ramach „Toyota Environmental Challenge 2050” wyznaczyliśmy sobie cele, które są konsekwentnie realizowane również dziś – i to pomimo przeciwności związanych z ogólnoświatową pandemią.

Naukowcy są zgodni co do tego, że degradacja środowiska postępuje szybciej niż kiedykolwiek, i to we wszystkich częściach świata. Wiąże się to bezpośrednio ze zmieniającym się klimatem i stanowi element ogólnego kryzysu ekologicznego. Skutki zanikania bioróżnorodności możemy zaobserwować już teraz, a sytuacja tylko się pogorszy, jeśli obecny trend się utrzyma.

Kluczowe –zdaniem naukowców – będzie następne dziesięciolecie. Potrzeba istotnych zmian w naszym życiu, od pozyskiwania energii i sposobów wykorzystania ziemi po budynki, całe miasta, transport i produkcję żywności. Wszystko po to, aby najpóźniej do 2050 r. osiągnąć niemal zerową emisję netto. Unijną odpowiedzią na ten kryzys jest Europejski Zielony Ład.

Większość niezbędnych technologii już istnieje, ale trzeba zacząć stosować je na szerszą skalę. Konieczne jest ich sprawne wdrażanie, stosowanie czystszych źródeł energii, ograniczenie wycinki lasów, lepsze zarządzanie ziemią i przejście na zrównoważone rolnictwo.  Więcej przedsiębiorstw musi zdać sobie sprawę, że polegają na zasobach naturalnych w zakresie produkcji żywności, włókien i materiałów budowlanych. Muszą przyjąć modele konsumpcji i produkcji wspierające ochronę oraz zrównoważone eksploatowanie środowiska naturalnego. W ramach nowego Zielonego Ładu i przyjętej strategii ochrony bioróżnorodności władze europejskie stawiają przed sobą trzy zadania:

 • ochronę różnorodności biologicznej przed przyszłymi szkodami,
 • usunięcie dotychczasowych zniszczeń,
 • uwzględnienie bioróżnorodności w istotnych obszarach polityki.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Jako Obywatel

Jako Firma

Wiele firm rozumie dziś, jak ogromne znaczenie ma sprawdzanie i rozliczanie wpływu ich działalności na kapitał przyrodniczy i usługi ekosystemowe, a także ich zależności od obu tych elementów. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, jak takie działania mogą pomóc im w ocenie ryzyka finansowego oraz dać im dostęp do kompleksowych pomiarów zrównoważonego rozwoju na miarę XXI w.

Korzyści dla firm są następujące:

 • długofalowa rentowność modeli biznesowych,
 • oszczędności,
 • większa efektywność operacyjna,
 • zwiększenie udziału w rynku,
 • dostęp do nowych rynków, produktów i usług,
 • przewidywalne i stabilne łańcuchy dostaw,
 • lepsze relacje z udziałowcami i klientami.

Europejscy liderzy finansowi opracowują metodologie mierzenia wpływu swej działalności na środowisko naturalne już na poziomie portfolio.

Więcej firm powinno przyjmować modele konsumpcji i produkcji wspierające ochronę oraz zrównoważone eksploatowanie różnorodności biologicznej. Działalność z poszanowaniem bioróżnorodności będzie podobać się klientom i przynosić nowe możliwości biznesowe.

Dołącz do Platformy Biznes i Bioróżnorodność oraz korzystaj z doświadczenia innych: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm (Opens in new window).

W ramach tegorocznej akcji Zielony Miesiąc Toyoty 2020 wszyscy chętni pracownicy TMPL dostaną w prezencie torby zakupówki (jako użytkowy symbol ograniczenia konsumpcji wpływającej negatywnie na środowisko) i maseczki ochronne (jako element wspomagający ochronę naszego zdrowia podczas zakupów).

Czy wiesz, że…

 • Działalność człowieka doprowadziła już do znaczących zmian w 3/4 środowiska lądowego i 2/3 środowiska wodnego. Wydobywanie i przetwarzanie surowców oraz produkcja paliw i żywności odpowiada za 90% strat w bioróżnorodności, a także połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Obecnie potrzebowalibyśmy 1,6-krotności zasobów Ziemi, aby zaspokoić nasze coroczne potrzeby.
 • Już teraz nawet 300 mln ludzi jest narażonych na większe ryzyko powodzi i huraganów z powodu utraty nadbrzeżnych siedlisk i zapewnianej przez nie ochrony.

Zapraszamy do wspólnych działań.