1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Likwidacja szkody

 

W przypadku pojawienia się uszkodzeń w pojeździe będących następstwem kolizji drogowej, prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek:

Szkoda zaistniała z winy osób trzecich
- powiadomić policję, a w przypadku braku takiej możliwości koniecznie
spisać ze sprawcą oświadczenie zawierające:

  • dane osobowe sprawcy
  • dane osobowe właściciela pojazdu sprawcy
  • dane pojazdu sprawcy
  • seria i numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwa zakładu ubezpieczeń
  • data i godzina zaistnienia kolizji
  • przyznanie się sprawcy do spowodowania kolizji
  • można również udać się ze sprawcą do jego ubezpieczalni i na miejscu w obecności jej pracownika wypełnić stosowne dokumenty

Szkoda zaistniała z własnej winy
- poinformować ubezpieczyciela w przeciągu trzech dni
- umówić się z rzeczoznawcą na oględziny pojazdu
- skontaktować się z naszym Działem Blacharsko Lakierniczym tel. (74) 648-17-22 i 24 lub szkody@toyotawalbrzych.pl
- w przypadku ubezpieczenia samochodu w SALONIE TOYOTA w oferowanym pakiecie - ALLIANZ, HESTIA, GENERALI lub PZU zgłoszenia szkody z własnej polisy AC można dokonywać u naszego doradcy w Dziale Blacharsko Lakierniczym.

Informujemy, że w przypadku chęci rozliczenia szkody w formie bezgotówkowej należy w obecności pracownika/przedstawiciela ubezpieczalni podpisać upoważnienie do odbioru odszkodowania przez Toyota Wałbrzych Jan Nowakowski sp. z o.o.